تاریخ: 15 Nov 2023
تعداد بازدید: 373

امکان برگزاری جلسات شورای گروه‌های آموزشی بر بستر سامانه آموزشی مجازی

قابل توجه مدیران گروه‌های آموزشی: امکان برگزاری جلسه شورای گروه و دانشکده در سامانه مجازی فراهم بوده و می توانید با هماهنگی دفتر دانشکده جلسات مورد نظر را بر بستر سامانه برگزار کنید. همچنین جلسه شورای آموزشی دانشکده در هفته های آتی با هماهنگی قبلی در سامانه برگزار خواهد شد.