تاریخ: 15 Nov 2023
تعداد بازدید: 209

بازدید جمعی از دانشجویان دانشگاه اردکان از مجموعه باغ حیوانات میبد

به همت انجمن علمی دامپزشکی، جمعی از دانشجویان دانشگاه اردکان، از مجموعه باغ حیوانات میبد بازدید کردند. در این بازدید آقایان دکتر احمدی و دکتر صفایی از اعضای هیات علمی آموزشکده پیرادامپزشکی به بیان توضیحات تخصصی پرداختند. در این مجموعه گونه های از پرندگان، خزندگان و حیوانات اهلی نگه داری می شوند.