آزمایشگاه بافت شناسی و جنین شناسی

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

 •  در این آزمایشگاه بر روی مقاطع بافتی و نمونه‌های کلینیکی کار شده و نمونه‌ها به‌صورت لام‌های آموزشی درآمده و مورد استفاده جهت آموزش دروس بافت‌شناسی و پاتولوژی قرار می گیرد.
 •  شناسایی بافت‌های مختلف بدن جانوران از جمله گاو، شتر، گوسفند، بز، ماهی، خرگوش، مارمولک و قورباغه
 •  شناسایی بافت آسیب دیده 
 •  علت آسیب وارد شده به بافت مورد نظر و تفسیر مناسب 
 •  تهیه مقالات علمی برای افزایش سطح دانشکده و همچنین کاربرد آن در رفع مشکلات دامداران 
 •  خدمات آموزشی
 •  ارائه خدمات به دامداران 
 •  مقایسه‌ی جنین حیوانات اهلی 
 •  ردیابی علت سقط جنین در حیوانات مختلف
 •  تهیه مقالات علمی 
 •  مقایسه‌ی رشد و نمو جنین طی ماه‌های مختلف آبستنی 
 •  میکروتوم 
 •  اتوتکنیکون ( Tissue processor )
 •  تیغ تیز کن ( Knife sharpener )
 •  میکروسکوپ
 •  میکروسکوپ دوربین‌دار 
 •  میکروسکوپ استاد و دانشجو 
 •  میکروسکوپ اینورت
 •  میکروسکوپ دارکفیلد
 •  میکروسکوپ فلورسنت
 •  لوپ
 •  دستگاه ذوب پارافین 
 •  حمام پارافین
 •  کیت‌های رنگ‌آمیزی بافت 
 •  لام بافت‌های مختلف موجودات 
 •  ظروف نمونه‌گیری 
 •  وسایل و مواد شیمیایی برای تهیه بافت
 •  یخچال
 •  دستگاه قالب‌گیر 
 •  بن ماری
 •  دستگاه جوجه‌کشی
 •  فایل بایگانی لام 
 •  فایل بایگانی بلوک
 •  جنین شتر 3 تا 10 ماهه
 •  جنین خرگوش 
 •  جنین گوسفند و بز 1 تا 5 ماهه 
 •  جنین گوساله 2 تا 6 ماهه