آزمایشگاه مولکولار بیولوژی ​​​​​​​

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

برخی از فعالیت و خدماتی که در آزمایشگاه بیولوژی مولکولی به دانشجویان و مراجعه کنندگان محترم ارائه میگردد به شرح زیر است:
 
 1. همکاری در انجام پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
 2. برگزاری کلاسهای آموزشی برای دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد‏،دکترای عمومی و تخصصی
 3. انجام آزمایشات مولکولی از قبیل: PCR ، Real Time PCR  و
 •  RT-PCR
 •  الایزا
 •  الایزا ریدر
 •  ترازوی حساس (0.0001)
 •  هیتر مگنت
 •  فریزر منفی 86
 •  یخچال آزمایشگاهی
 •  سانتریفیوژ یخچال‌دار
 •  سانتریفیوژ معمولی
 •  دستگاه آب مقطرگیری
 •  ورتکس
 •  بن ماری
 •  ست سمپلر
 •  سمپلر شش کاناله