آزمایشگاه کشت سلول و IVF ​​​​​​​

فعالیت‌ها

تجهیزات و وسایل

شرایط ورود

استاندارد

 • کشت سلول به معنای فرآیند رشد دادن سلول‌های مختلف یوکاریوتی و پروکاریوتی در آزمایشگاه می‌باشد. با توجه به این که محققین در حوزه‌های مختلف زیست‌شناسی و انجام بی‌شمار پروژه‌های زیستی و تحقیقاتی در آزمایشگاه‌ها و کشت سلول با کاهش تعداد تلفات جانوری و آسان‌تر کردن تکنیک‌ها کمک شایانی به انجام این پروژه‌ها و تحقیقات نموده است. برای انجام تحقیقات و پژوهش‌ها می‌توان با تکنیک کشت سلول بدون آسیب رساندن به موجودات زنده جهت اطمینان از تاثیر ماده‌ی مورد تحقیق، ابتدا سلول‌های درون فلاسک، تلقیح و تیمار کرد و در صورت گرفتن نتیجه مطلوب، آزمایش را بر روی موجودات زنده بررسی کرد.
 •  آزمایشگاه کشت سلول با به‌روزترین امکانات در زمینه کشت سلول و داشتن اتاق کشت قرنطینه و مجزا از سایر بخش‌های آزمایشگاهی، فضایی مناسب جهت انجام پروژه‌های مختلف را به وجود آورده است و با آموزش به دانشجویان به انجام پروژه‌های پژوهشی مرتبط کمک می‌کند. دانشجویان با اصول بهینه کار در آزمایشگاه کشت سلول آشنا شده و به بررسی کشت سلول، انواع محیط‌های کشت، سرم‌ها، مواد مغذی و آنتی بیوتیک‌ها می‌پردازند، سپس بررسی Viability سلول‌ها، شمارش سلول، تهیه محیط کشت، تکنیک‌های دفریز کردن، پاساژ و فریز کردن سلول‌ها آموزش داده می شود.
 • هود کشت سلول
 •  میکروسکوپ اینورت
 •  میکروسکوپ زمینه تاریک
 •  میکروسکوپ فاز کنتراست
 •  میکروسکوپ فلورسنت
 •  RT-PCR
 •  الایزا
 •  الایزا ریدر
 •  لوپ
 •  انکوباتور CO2 دار
 •  انکوباتور یخچال‌دار
 •  انکوباتور شیکردار
 •  آون
 •  ترازوی حساس (0.0001)
 •  شیکر
 •  هیتر مگنت
 •  فریزر منفی 86
 •  یخچال آزمایشگاهی
 •  تانک ازت مایع
 •  سانتریفیوژ یخچال‌دار
 •  سانتریفیوژ معمولی
 •  اسپکتروفتومتر
 •  PHمتر
 •  دستگاه آب مقطرگیری
 •  ورتکس
 •  بن ماری
 •  کپسول گاز فشرده CO2
 •  ست سمپلر
 •  سمپلر شش کاناله
 •  کلیه لوازم یکبار مصرف کشت سلول
 •  انواع محیط کشت‌ها
شرایط لازم برای ورود به آزمایشگاه کشت سلول:
 •  داشتن پایان نامه یا طرحی که مرتبط با کشت سلول باشد
 •  گذراندن واحد آموزشی کشت سلول یا گذراندن آموزش‌های لازم
 •  ارائه معرفی‌نامه از طرف استاد راهنما به مسئول آزمایشگاه کشت سلول
 •  لزوم آشنایی عمومی با اتاق کشت
استانداردهای کلی کار در آزمایشگاه کشت سلول:
برای انجام کارهای مربوط به کشت سلول یک آزمایشگاه جداگانه و اختصاصی به صورت استریل در نظر گرفته شده است :
 •  این اتاق باید عاری از هر گونه شلوغی و تردد غیر ضروری باشد.
 •  آزمایش هایی که نیاز به فضای استریل ندارد، نباید در آزمایشگاه کشت سلول انجام شود.  
 • شستن دست‌ها، پوشیدن دستکش و روپوش سفید مخصوص، قبل از شروع کار در اتاق کشت سلول الزامی است.  
 • روپوش مخصوص آزمایشگاه کشت سلول باید در ورودی آزمایشگاه پوشیده شده و روپوشی که از این محیط خارج می گردد نباید مجددا وارد آزمایشگاه شود.  
 • تمام سطوح کار، میزها، قفسه‌ها و هود لامینار باید به طور مرتب با اتانول 70% یا یک پاک کننده جایگزین به درستی آلودگی زدایی شود. 
 • در صورتی که استریلیزاسیون به درستی رعایت گردد و نظافت محیط حفظ شود، می‌توان تا حدودی از محیط کار استریل آسوده خاطر بود.